دیوید بردفورد

دیوید بردفورد

دیوید برادفورد مدرس ارشد ممتاز Eugene O'Kelly II در زمینه رهبری در دانشکده تحصیلات تکمیلی بازرگانی استنفورد است، جایی که او توسعه‌دهنده اصلی دینامیک بین‌فردی ("Touchy Feely") بود. او با همسر بیش از پنجاه سال در برکلی کالیفرنیا زندگی می کند.

کتاب های دیوید بردفورد

همدلی