مارلین چیسم

مارلین چیسم

مارلن چیسم یک مشاور، مربی و سخنران حرفه ای است. او بنیانگذار متدولوژی نمایش خود را متوقف کنید، یک فرآیند هشت قسمتی برای کمک به مدیران و صاحبان مشاغل کوچک برای شناسایی موانعی است که تیم آنها را متوقف می کند. مارلین همچنین خالق نگرش سازندگان است، یک برنامه سمینار ماهانه از راه دور که برای مدیران پرمشغله ای که خواهان توسعه آسان کارکنان بدون آمادگی، بدون برنامه و بدون مشکل هستند، توسعه یافته است. مدیران هر ماه از کارشناسان، نویسندگان و رهبران تحول آفرین یاد می گیرند تا به افزایش بهره وری و اثربخشی شخصی کمک کنند. مارلین با همکاری با متخصصان سطح بالا که می خواهند عملکرد شخصی خود را افزایش دهند، فرآیندها و برنامه های خود را با شرکت هایی مانند ناسا و مک دونالد به اشتراک گذاشته است.

کتاب های مارلین چیسم

نقاب خود را بردارید