کنود ایریک یورگنسن

کنود ایریک یورگنسن

کنود ایریک یورگنسن (Knud Erik Jørgensen) استاد روابط بین‌الملل در گروه علوم سیاسی دانشگاه آرهوس است. تحقیقات او بر سیاست خارجی اروپا و نظریه روابط بین الملل متمرکز است. برخی از تحقیقات اخیر او در مورد سرویس اقدام خارجی اروپا و دیپلماسی اتحادیه اروپا در مواجهه با واقعیت های جدید است. علاوه بر این مضامین، علایق پژوهشی او شامل سنت‌های نظری در رشته روابط بین‌الملل و از همه مهم‌تر، رابطه بین پارادایم‌های سیاست و ایجاد سیاست خارجی است. او یکی از سردبیران مجله Global Affairs است. آثار او در مجلاتی مانند ژورنال اروپایی روابط بین‌الملل، همکاری و تضاد، ژورنال سیاست عمومی اروپا، روابط بین‌الملل و مجله ادغام اروپا منتشر شده است.
Knud Erik Jørgensen دارای دکترای روابط بین الملل از دانشگاه آرهوس است. او عضو ژان مونه در مؤسسه دانشگاه اروپایی بوده است و در دانشگاه تورنتو، دانشگاه آزاد بروکسل (VUB)، دانشگاه ساسکس و مؤسسه بارسلونا d'Estudis Internacionals (IBEI) بورسیه بازدیدکننده داشته است. وی به مدت دو سال (2015-2017) در دانشگاه یاسار در ازمیر (ترکیه) استاد بود.

کتاب های کنود ایریک یورگنسن