جان اسکاتنی

جان اسکاتنی

جان اسکاتنی M.A.، RSA، رئیس بخش نمایش بی بی سی در ایرلند و بعداً رئیس بخش فیلمنامه درام تلویزیون بی بی سی بود. او که فارغ‌التحصیل دانشگاه کمبریج است، کتاب‌ها و مقاله‌هایی درباره ادبیات و رسانه نوشته و برنامه‌های متعددی را برای بی‌بی‌سی نوشته و کارگردانی کرده است که بسیاری از آنها با موضوعات ایرلندی، از جمله نسخه‌ای از اولیس جیمز جویس که مورد تحسین منتقدان قرار گرفته است. او مشاور سابق شورای هنر و مدرس دانشگاه، و رئیس انجمن نویسندگان بریتانیای کبیر، معاون رئیس انجمن ملی شعر، و عضو انجمن سلطنتی هنر است.

کتاب های جان اسکاتنی