ریچارد ویلکینسون

ریچارد ویلکینسون

ریچارد جرالد ویلکینسون (متولد 1943) اپیدمیولوژیست اجتماعی، نویسنده، مدافع و فعال سیاسی چپ انگلیس است. وی استاد برجسته اپیدمیولوژی اجتماعی دانشگاه ناتینگهام است که در سال 2008 بازنشسته شده است. وی همچنین استاد افتخاری اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی در دانشگاه کالج لندن و استاد مدعو در دانشگاه یورک است. در سال 2009، ریچارد بنیانگذار اعتماد برابری شد. به ریچارد جایزه گل رز نقره ای سالیدار در سال 2013 به دلیل پیروی از برابری و مدال یادبود چارلز کاللی در سال 2014 توسط انجمن سرطان ایرلند اهدا شد.

کتاب های ریچارد ویلکینسون

تاوان نابرابری