درک هاروی

درک هاروی

درک هاروی درک هاروی یک طبیعت شناس با علایق خاص در زیست شناسی تکاملی است. او در دانشگاه لیورپول جانورشناسی خواند و سپس معلم علوم شد. او رئیس علوم در کالج دوره ششم بوده است. او اکنون بر نوشتن و مشاوره برای کتاب های علمی و تاریخ طبیعی متمرکز شده است.

کتاب های درک هاروی