مسعود قره باغی

مسعود قره باغی

مسعود قره باغی (متولد : ۳۱ فروردين ۱۳۶۶) کارشناسی گرافیک از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، کارشناسی ارشد گرافیک از پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران میباشد.

کتاب های مسعود قره باغی

من این شکلی هستم؟!


دو سیاره