آلکسی ژنی

آلکسی ژنی

الکسی ژنی نویسنده فرانسوی متولد 1963 است. او در ۲۰۱۱ برندهٔ جایزه گنکور شده‌است. مهم‌ترین کتاب او هنر فرانسوی جنگ است. 

کتاب های آلکسی ژنی

هنر فرانسوی جنگ