علیرضا عالم نژاد

علیرضا عالم نژاد

علیرضا عالم نژاد، متولد 1357 در بروجرد است. او در حال حاضر به عنوان پژوهشگر، راهنمای گردشگری، مدیر موسسه‌ی گنجینه‌ی هزارافسان و مدیر تهرانگردی و سفرهای کافه تهرون مشغول به فعالیت است. 

کتاب های علیرضا عالم نژاد

خیابان ویلا