بانین ام البنین

بانین ام البنین

ام البنین اسدولایف (ام البانو Äsâdullayeva) (18 دسامبر 1905 - 23 اکتبر 1992) نویسنده فرانسوی آذربایجانی تبار بود که با نام مستعار بنین می نوشت.

کتاب های بانین ام البنین

روزهای قفقاز