ویمالا مک کلور

ویمالا مک کلور

Vimala McClure با آوردن هنر باستانی ماساژ نوزادان به غرب شناخته می شود. او پس از کار در یک پرورشگاه در شمال هند، انجمن بین المللی غیر انتفاعی ماساژ نوزادان را تأسیس کرد، جایی که برای اولین بار با تکنیک های ماساژ نوزادان آشنا شد. انجمن در حال حاضر در تقریبا 30 کشور فعال است و هزاران مربی در سراسر جهان دارد.

"47 سال است که می نویسم. در سال 1976 هنر ماساژ نوزاد را به ایالات متحده آوردم. من آن را در سال 1973 در هند آموخته بودم و پس از چند سال تحقیق و به دنیا آمدن اولین فرزندم، برنامه‌ای را تنظیم کردم که ترکیبی از ماساژ از هند، سوئد و تمرین من و آموزش یوگا و مدیتیشن است. من روشی را برای از بین بردن کولیک ایجاد کردم. کتاب من، ماساژ نوزاد: کتابی برای والدین دوست داشتنی (راندوم هاوس)، 37 سال است که در دست چاپ است و به 14 زبان منتشر شده است. من انجمن بین المللی ماساژ نوزادان (IAIM) را تأسیس کردم. من 9 کتاب و مقالات متعدد مجله نوشته ام. و اکنون سازمان من بیش از 70 بخش در سراسر جهان دارد."

کتاب های ویمالا مک کلور

ماساژ کودکان