بیورن سالومونسون

بیورن سالومونسون

بیورن سالومونسون، MD، روانپزشک و روانکاو آموزشی و کودک در استکهلم است. تحقیقات او در مؤسسه کارولینسکا به درمان روانکاوی والدین-شیرخوار و مشاوره های روان پویشی در مراکز بهداشت کودک و همچنین توسعه عمل بالینی و تئوری چنین درمان هایی مربوط می شود. او یک مدرس مشهور بین المللی در مورد این موضوعات و موضوعات دیگر در زمینه درمان روانکاوی است.

کتاب های بیورن سالومونسون