محمد شهبا

محمد شهبا

محمد شهبا متولد 1343 در سیرجان نویسنده و مترجم ایرانی است. او فارغ التحصیل کارشناسی سینما از دانشگاه هنر ، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشگاه تهران ، و فارغ التحصیل دکتراي سینما (روایتشناسی فیلم) از دانشگاه ایست انگلیا در انگلستان (2001) می باشد.

کتاب های محمد شهبا

عناصر سینما


درس نامه ی علوم شناختی و رسانه


سینما چیست؟


هفت


کوهستان پاییزی


مقدمه ای بر هالیوود جدید


آخرین نوار کراپ


دنیای درام


ده


شهسواران کوهسار