جیسن هیکل

جیسن هیکل

جیسون ادوارد هیکل (متولد 1982) یک انسان شناس اقتصادی است که تحقیقاتش بر اقتصاد بوم شناختی، نابرابری جهانی، امپریالیسم و ​​اقتصاد سیاسی متمرکز است. او استاد مؤسسه علوم و فناوری محیطی در دانشگاه خودمختار بارسلون، عضو ارشد مدعو در مؤسسه بین‌المللی نابرابری در دانشکده اقتصاد لندن، و عضو انجمن سلطنتی هنر است

کتاب های جیسن هیکل

کمتر بیشتر است