فیروز مصطفا

فیروز مصطفا

دکتر فیروز مصطفا، فیلسوف، نویسنده، شاعر، نمایشنامه نویس، مترجم، محقق، خبرنگار و مجری برنامه‌های تلویزیونی در 18 فوریه سال 1952 در روستای عیسالی در جمهوری آذربایجان متولد شد. مدتها در مدارس جمهوری آذربایجان و سپس در کانال آذ تی وی به عنوان مجری مشغول به کار شد.
او مدتها در روزنامه‌های”جوان “، “باکو “، “پیشرفت “،”قدرت “و… به عنوان سردبیر و خبرنگار کار کرد. مدتی نیز مشاور ارشد رئیس جمهور در امور عمومی‌و علمی‌و روابط امور خارجه بود و هم اکنون استاد دانشگاه فلسفه غرب در باکو می‌باشد و دو فرزند دارد.
فیلم “کوچ دریا” با اقتباس از رمان “کوچ دریا” فیروز مصطفا ساخته شده است. علاوه بر آن این رمان در انگلیس به همراه کتاب “کهربا‌یک دوست واقعی “ به انگلیسی ترجمه شده و نمایشنامه ”زیرزمین در شیروانی” و “مانکن “ به روسی ترجمه شده است. بیشتر نمایشنامه‌هایش روی صحنه رفته است. او هچنین کتاب “پوتین، اول شخص “و “گزیده ای از شاعران روسیه “از زبان روسی را ترجمه کرده است و کتاب‌های تحقیقاتی فراوانی نیز در زمی‌نه فرهنگ ترک‌ها و آرای فیلسوفان نگاشته است.

کتاب های فیروز مصطفا

گودال ماریانا