رافائل ژیوردانو

رافائل ژیوردانو

رافائل ژیوردانو یک رمان نویس فرانسوی است که در پاریس متولد شده است. رمان زندگی دوم شما ... از سپتامبر 2017 فراتر رفت، بعد از انتشار آن در قالب جیبی، بیش از 580،000 فروش غیر از جیبی و بیش از 100000 نسخه در خارج از کشور فروخته شد، در سپتامبر 2017، از میلیون ها نسخه فروخته شد.

کتاب های رافائل ژیوردانو

زندگی دومت زمانی آغاز می شود


روزی که شیرها کاهو می خورند


دفترچه 100 درصد خوشبختی من


بازار گورخر خال خالی


ابتکار گورخر خالخالی


الهه عشق با بال های کاغذی


بیشتر بخوانید

اعتیاد ما به ادبیات داستانی: چرا انسان به داستان ها نیاز دارد؟

به هر طرف نگاه کنید، با داستان ها روبه رو می شوید. از گذشته های خیلی دور که اجداد ما دور آتش می نشستند و داستان تعریف می کردند تا به امروز که شبکه های تلویزیونی، سریال های محبوبی تولید می کنند