رابرت شمین

رابرت شمین

رابرت دی. شمین (1963) یک سرمایه گذار در املاک و مستغلات و نویسنده آمریکایی است. 

کتاب های رابرت شمین