برنی سندرز

برنی سندرز

برنی سندرز، سناتور و سیاستمدار سوسیالیست آمریکایی، در سال 1941 متولد شد.
همه‌ی کسانی که سخنرانی «برنی سندرز» در 17 ژانویه 1991 علیه جنگ خلیج فارس را دیده‌ و شنیده‌اند، به احتمال زیاد از لحظه‌ای در میانه‌ی سخنرانی، شوکه و گیج ادامه داده‌اند؛ از ابتدا نمای متوسط مردی پنجاه ساله با موهای سفیدِ پریشان و عینکی بزرگ در قاب تلویزیون مشخص است که پرشور، تندوتیز و کوبنده درحال سخنرانی‌ست و ناگهان جای دوربین تغییر کرده و همان مرد را در نمایی بزرگ‌تر می‌بینیم و متوجه می‌شویم که او تمام این مدت درحال سخنرانی برای صندلی‌های خالی بوده‌است؛ هیچ سناتوری در سنای آمریکا حاضر نشده بود سخنرانی ضد جنگ برنی سندرز، سناتور ایلات ورمونتِ ایالات متحده‌ی آمریکا در مخالفت به حمله‌ی نظامی به خلیج فارس و مداخله در جنگ عراق و کویت را ببیند و بشنود! همین سخنرانی بیانگر شمایلی‌ست که او در همه‌ی این سال‌ها از خود ساخته و بر سر آن باقی مانده است؛ تصویر یک سوسیالیست دموکرات، یک چپِ پوپولیست، یک آرمانگرای تنها و خستگی‌ناپذیر، در کشوری که سیاستش سیاستِ ضدِ آرمان است! 

کتاب های برنی سندرز

خشم ما از سرمایه داری


انقلاب ما