بروس مک کوناچی

بروس مک کوناچی

بروس مک کوناچی، استاد تئاتر در دانشگاه پیتسبورگ، ایالات متحده آمریکا، و متخصص در تاریخ تئاتر، تاریخ نگاری تئاتر، و رویکردهای شناختی به تئاتر است.

کتاب های بروس مک کوناچی

اجرا و شناخت