اندی پاورز

اندی پاورز

اندی پاورز، نویسنده مجله Bravery (braverymag.com)، یک مجله آموزشی توانمند برای کودکان است که در هر شماره یک زن شجاع را نشان می دهد که به طور قابل توجهی بر جهان تأثیر گذاشته است. عشق او به ادبیات کودکان در طول دوره کارآموزی کالج در مجله The Horn Book برانگیخته شد. از آن زمان، آثار او برای کودکان توسط Root & Star، Brite Light و Bravery منتشر شده است و کارهای اخیر او در نویسندگی و رسانه های اجتماعی شامل مشتریان Red Cap Cards و مجله Seattle's Child است. در سال 2016، او یک کتاب کاردستی غیرداستانی مصور به نام چاپ، رنگ و جوهر: بیش از 20 پروژه صنایع دستی مدرن برای شما و خانه شما منتشر کرد که با همکاری امیلی گروس نوشته شده و توسط Taunton منتشر شده است.

کتاب های اندی پاورز

من ساکتم؛ خجالتی نیستم