فاطمه کاوندی

فاطمه کاوندی

فاطمه کاوندی متولد سال 1347، نویسنده و مترجم ایرانی می باشد.

کتاب های فاطمه کاوندی

وابی سابی


لوچیو فونتانا


ایو کلن


هنر برای من تو او


پیرو مانزونی


جکسون پولاک


وابی سابی


مارسل دوشان


موزه


نغمه های بهشت مولانا


این فکر جادویی


سیمرغ


یک هو نسیمی آمد پوف...


مارک شاگال


دوست


عشق


سیرک شبانه


انقلاب ۵۷ ایران


آنقدرها هم سرم شلوغ نیست


نقاش


به عقیده ی این حقیر


پاپ بیکن با شکوه


امان از بی خوابی


گلابتون و اسب سپید


گزیده آثار فرشید شفیعی


نمایش ماه


خرگوش کوچولو در گالری


برو جلو بوق نزن


بن بوس فرم و محتوی


مارتین پبل


نگاه کن


نگاه کن


نگاه کن


هراس های بزرگ


هنر برای کودکان ۲


موسیو لامبر


اوقات خوش


اولین کتاب هنر کودکان


خانواده در هنر


جک و جونورای امروزی


مارسل دوشان


اعداد در هنر