فاطمه کاوندی

فاطمه کاوندی

فاطمه کاوندی متولد سال 1347، نویسنده و مترجم ایرانی می باشد.

کتاب های فاطمه کاوندی

وابی سابی


لوچیو فونتانا


ایو کلن


هنر برای من تو او


وابی سابی


مارسل دوشان


موزه


پیرو مانزونی


جکسون پولاک


نغمه های بهشت مولانا


این فکر جادویی


سیمرغ


یک هو نسیمی آمد پوف...


مارک شاگال


دوست


عشق


سیرک شبانه


انقلاب ۵۷ ایران


آنقدرها هم سرم شلوغ نیست


نقاش


پاپ بیکن با شکوه


به عقیده ی این حقیر


امان از بی خوابی


گلابتون و اسب سپید


نمایش ماه


گزیده آثار فرشید شفیعی


خرگوش کوچولو در گالری


هراس های بزرگ


هنر برای کودکان ۲


موسیو لامبر


مارتین پبل


نگاه کن(ترسیم خط در هنر)


نگاه کن


نگاه کن (زیرکی در هنر)


برو جلو بوق نزن


بن بوس فرم و محتوی


اوقات خوش


اولین کتاب هنر کودکان


جک و جونورای امروزی


خانواده در هنر


مارسل دوشان


اعداد در هنر