استیون گرین بلت

استیون گرین بلت

استیون گرین بلت، زاده ی ۷ نوامبر ۱۹۴۳، اندیشمند، استاد دانشگاه و نویسنده ای آمریکایی است. او از تأثیرگذارترین متخصصان مطالعات رنسانس در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم در نظر گرفته می شود. گرین بلت پس از تحصیلات ابتدایی به دانشگاه ییل رفت. او در سال ۱۹۸۰ پس از سال ها تدریس در دانشگاه، به رتبه ی استادی رسید و نخستین کتاب معرو خود را درباره ی ادبیات قرن شانزدهم انگلیس نوشت. گرین بلت پس از بیست و هشت سال پژوهش و تدریس در کالیفرنیا به ماساچوست رفت و در دانشگاه هاروارد مشغول به کار شد. او در سال های بعد، کتاب هایی پرفروش در مورد شکسپیرشناسی و مطالعات رنسانس نگاشت.

کتاب های استیون گرین بلت

جهان چگونه مدرن شد


جبار