عبدالکریم عطارزاده

عبدالکریم عطارزاده

عبدالکریم عطارزاده عضو هیأت علمی دانشگاه سوره و دارای دکترای باستان‌شناسی دوره اسلامی بود. ایشان بیش از بیست و شش سال سابقه تدریس در دانشکده هنر دانشگاه سوره، دانشگاه هنر تهران و سایر دانشگاه‌ها داشته است و دروسی مانند هنرهای اسلامی، تاریخ هنر جهان، روش تحقیق، آشنایی با متون کهن در هنرهای سنتی ایران و... را تدریس می‌کرد.

کتاب های عبدالکریم عطارزاده