دیو هوروویتس

دیو هوروویتس

دیو هوروویتس در سال 1970 به دنیا آمد.  دیو هوروویتس تعدادی از کتاب‌های کلاسیک کودکان از جمله هرگز راضی نشد، کدو تنبل زشت، پنج جیفلت کوچک، بیست و شش دزد دریایی، و هامپتی دامپی دوباره صعود می‌کند، نوشته و تصویر کرده است. او در دره هادسون نیویورک زندگی می کند.

کتاب های دیو هوروویتس

از من کلاه بخرید