شهریار شهیدی

شهریار شهیدی

به سال 1343 شمسي در شهر تهران، به دنيا آمد. پس از گذراندن تحصيلات ابتدايي و متوسطه در سال 1357 براي ادامه تحصيل به كشور انگلستان عزيمت نمود. 
مدرك ليسانس روانشناسي را در پلي‌تكنيك لندن، فوق ليسانس را با گرايش روانشناسي باليني در دانشگاه گيلفورد، و دكتراي روانشناسي باليني و بهداشت را در University college لندن دريافت كرد. در سال 1368 تا 1369 در بيمارستان سلطنتي رويال فري (Royal Free) لندن با سمت مربي و از سال 1369 تا 1371 در بيمارستان لندن با سمت استادياري مشغول فعاليت بوده است. پس از مراجعت به ايران در دانشگاه شهيد بهشتي با سمت دانشيار و روانشناس مركز خدمات مشاوره‌اي به فعاليت پرداخته است. دكتر شهيدي هم اكنون مدير مسئول مجله «روانشناسي معاصر» انجمن روانشناسي ايران نيز مي‌باشد.

کتاب های شهریار شهیدی

مقدمات روانشناسی یونگ


مقدمات روانشناسی فروید


خراب آباد


روان شناسی شادی


مقدمات روانشناسی فروید