حانیه شبیری

حانیه شبیری

حانیه شبیری مترجم ایرانی متولد سال 1378 می‌باشد.

کتاب های حانیه شبیری

عملیات کرگدن


آخرین پلنگ


افسانه ی فیل ها


آواز دلفین


زرافه ی سفید