محمد حسینی

محمد حسینی

در کارنامه ادبی محمد حسینی، ویراستاری، روزنامه نگاری و برگزاری جلسات متعدد ادبی دیده می‌شود. شب‌های تجربه از مهم‌ترین این جلسات در دهه هشتاد بود که ویژه علی اشرف درویشیان و محمد محمد علی و بهمن فرزانه برگزار شد و پس از آن اجازه ادامه نیافت. رمان "آبی تر از گناه" محمد حسینی جایزه ادبی گلشیری و جایزه مهرگان ادب(پکا) برای بهترین رمان سال ۱۳۸۳ را از آن خود کرد.

کتاب های محمد حسینی

نخل ها با سینی خرما در دست


پرستوی مهاجر


حقوق


زمستان سر زده


ویرایش و زبان داستان


آن ها که ما نیستیم


آبی تر از گناه


کتاب صوتی آبی تر از گناه


ریخت شناسی قصه های قرآن


کنار نیا مینا