دلفین دوویگان

دلفین دوویگان

دلفین دو ویگان، زاده ی 1 مارس 1966، رمان نویس فرانسوی است. اثر برجسته ی او، رمان مثل هیچ کس است که در سال 2007 به رشته ی تحریر درآمده و جیزه ی معتبر کتاب فروشان فرانسه را برای دو ویگان به ارمغان آورده است. این رمان به بیست زبان ترجمه شده است. پس از موفقیت کتاب مثل هیچ کس، دلفین به نویسنده ای حرفه ای و تمام وقت تبدیل شد.

کتاب های دلفین دوویگان

برای همه چیز متشکرم


مثل هیچ کس


بیشتر بخوانید

در دنیای نوجوانی ساعت چند است؟

بیایید سوار بر قالیچه ای پرنده، بر فراز دنیاهایی پر از شگفتی به پرواز درآییم.