مریم مونسی سرخه

مریم مونسی سرخه

مریم مونسی سرخه متولد سال 1361، عضو هیات علمی و مدیرگروه رشته طراحی پارچه و لباس دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا(س) می باشد. وی دارای دكتري (Ph.D) :پژوهش هنر (تخصص: طراحی لباس)، كارشناسي ارشد: پژوهش هنر، كارشناسي : طراحی لباس می باشد.

کتاب های مریم مونسی سرخه