کتاب پوشاک ایرانیان در عصر قاجار

Iranian clothing in the Qajar era
چگونگی و چرایی

مشخصات کتاب پوشاک ایرانیان در عصر قاجار
شابک : 978-9649646367
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 237
سال انتشار شمسی : 1397
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب پوشاک ایرانیان در عصر قاجار اثر مریم مونسی سرخه

ر این نوشتار، دو بعد اساسی در لباس بحث و تحلیل می شود. عصر قاجار به عنوان دوره ای که تحولات عمیقی را در ساختار پوشش دربرمی گیرد، موضوع این نگارش است. علت انتخاب این عصر، وجود تغییرات مشهودی است که در اوضاع فرهنگی ایران رخ داد و بالطبع تغییر آشکار در شکل پوشش افراد، زمینه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، سبب بروز تغییرات در نوع لباس قاجاریان شد.
تغییراتی که براساس نوعی تفکرات غیربومی در حال شکل گیری بود. بدین گونه تغییر در معنا، محتوا و اندیشه ی انسان قاجاری، سبب تغییر در ساختار ظاهری پوشش آنان شد. این پژوهش در پی پاسخگویی به سه سوال اساسی است: نخست چگونگی پوشاک زنان و مردان در عصر قاجار، دوم روند تغییرات پوششی در این عصر و سوم تبیین دلایل و عوامل تغییرات پوششی قاجاریان. این کتاب حاصل تحقیقات چندسالۀ نگارنده در پی آموزش و پژوهش های دانشگاهی است و در دو فصل، دو بعد اساسی لباس را تبیین می کند.

کتاب پوشاک ایرانیان در عصر قاجار

دسته بندی های کتاب پوشاک ایرانیان در عصر قاجار