رنه دکارت

رنه دکارت

 رنه دکارت ریاضی‌ دان و فیلسوف فرانسوی معروف عصر روشنگری است. رنه دکارت، پدر فلسفه مدرن و  هندسه تحلیلی، کسی که فلسفه را از خواب سنگین قرون وسطی ای اش بیدار کرد.

کتاب های رنه دکارت

بیشتر بخوانید

حقایقی از زندگی «رنه دکارت»

در این مطلب قصد داریم حقایقی مهم و کوتاه را درباره‌ی زندگی این فیلسوف فرانسوی تأثیرگذار با هم مرور کنیم.

چرا و چگونه فلسفه بخوانیم

مطالعه ی فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه ی بشر در طول زمان، اهمیت بسیاری دارد