پگاه خدیش

پگاه خدیش

دکتر پگاه خدیش متولد سال 1353، بخش تألیف و عضو هیئت علمی مؤسسه و مرکز لغت نامه دهخدا می باشد.

کتاب های پگاه خدیش

غمنامه ی ابلیس


ولادیمیر پر اپ


کتاب هزار و یک روز


برگزیده متون نثر فارسی


اخبارنامه