روت پریور جابوالا

روت پریور جابوالا

روت پریور جابوالا، زاده ی 7 می 1927 و درگذشته ی 3 آپریل 2013، رمان نویس برنده ی جایزه ی بوکر، نویسنده ی داستان کوتاه و برنده ی دو جایزه ی اسکار، هنرمندی انگلیسی-آمریکایی متولد آلمان بود. او آثار متعددی از قبیل 23 فیلمنامه و 8 مجموعه ی داستان کوتاه را به رشته ی تحریر درآورده است. جابوالا تنها فردی است که موفق به کسب دو جایزه ی بوکر و اسکار شده است.

کتاب های روت پریور جابوالا

گرما و غبار


بیشتر بخوانید

جایزه من بوکر، به نام بریتانیا به کام دنیا

جایزه ی بوکر از سال 1969 پایه گذاری شده و از همان آغاز، رسالت خود را معرفی و ترویج بهترین آثار داستانی در قالب رمان قرار داده است.

آینه ی تمام نمای زندگی بشر در ادبیات تاریخی

می توان گفت که هدف اصلی این ژانر، «زندگی بخشیدن به تاریخ» از طریق ساختن داستان هایی درباره ی گذشته یا یک دوره ی تاریخی خاص است.