مهدی ارجمند

مهدی ارجمند

مهدی ارجمند متولد سال 1343، مدرس بازیگری سینما و مترجم و مولف کتاب‌های آموزشی در این حوزه است. «الگوهای روایت در سینمای ایران»، «تصویر ذهنی و جهان سینماتوگراف»، «خلاقیت در بازیگری: گفت‌وگوی ابراهیم شهلایی با مهدی ارجمند»، «سلوک روحی بازیگر»، «تبدیل و تحول متن مذهبی به متن دراماتیک» و «درس‌های بازیگری: بازی برای دوربین» نام تعدادی از کتاب‌های تالیفی مهدی ارجمند است.

کتاب های مهدی ارجمند

بازیگری به شیوه ی متد


مترونوم در بازیگری


خلاقیت در بازیگری


متافیزیک سینما


فیلمنامه مخمصه


درس های بازیگری


هدف را بزن