میخائیل لیف شیتز

میخائیل لیف شیتز

میخائیل الكساندرویچ لیفشیتز (23 ژوئیه 1905 - 28 سپتامبر 1983) منتقد و فیلسوف ادبی ماركسی اتحاد جماهیر شوروی بود. در دهه 1930، وی ضمن اینکه همکار نزدیک György Lukács بود، به شدت تحت تأثیر دیدگاه های مارکسیستی در مورد زیبایی شناسی قرار گرفت. او همچنین تالیفات مهمی از ادبیات اولیه مارکسیستی در مورد نقش هنر منتشر کرد. در سال 1975، وی به عنوان عضو كامل آكادمی هنرهای اتحاد جماهیر شوروی انتخاب شد.

کتاب های میخائیل لیف شیتز

فلسفه هنر از دیدگاه مارکس