موشه باراش

موشه باراش

باراش در چرنوویتس، رومانی، زمانی که مرکز مهمی از فرهنگ یهودی بود، بزرگ شد. پدر وی صهیونیست بود که پسرش را با سنت هاسکلا، روشنگری یهود آشنا کرد. بارش جوان نشان داد که استعداد قابل توجهی در هنر دارد. در سن 13 سالگی، وی پیش تر نقاشی های خود را در چرنویتز، پراگ، بوداپست و بوستون به نمایش گذاشته بود که از آنجا بازدید کرد. او هر روز در دفترچه های خود می نوشت که یکی از آنها دفترچه خاطرات بود. بعنوان عضو سازمان هاگانا، سازمان نظامی یهودی بعداً برای تبدیل شدن به ارتش اسرائیل، از مهارت های هنری خود برای جعل گذرنامه برای فرار یهودیان استفاده کرد. وی در سال 1942 با برتا گاندلمن ازدواج کرد و در ژانویه سال 1948 به اسرائیل مهاجرت کرد و در آنجا برای ایندیه این کشور جنگید.

کتاب های موشه باراش

نظریه های هنر 1