خلیل جلیل زاده

خلیل جلیل زاده

خلیل جلیل‌زاده متولد سال 1355 داستان‌نویس ایرانی‌است. او درباره خود می‌گوید: شروع فعالیت من به سال 76 و فصل‌نامه‌ی ادبیات داستانی آن زمان برمی‌گردد که داستان کوتاه «سرکش» در همان سال به عنوان اولین ترجمه‌ام از زبان کردی در این فصل‌نامه به چاپ رسید. نخستین داستان کوتاهم نیز همان زمان به نام «کابوس مبتلا» در مجله‌ی جوانان انتشار یافت. تاکنون نیز حدود 20 داستانک و داستان کوتاهم در روزنامه‌ی فرهیختگان و دیگر جراید به چاپ رسیده‌اند.

کتاب های خلیل جلیل زاده

روزانه های مخوف


کلوب کودکان


اقلیم گندم و گناه