امیرفریدون گرگانی

امیرفریدون گرگانی

مترجم، محقق. تولد: 1302. درگذشت: آذر 1358. امیر فریدون گرگانی، مترجم و محقق، سال ها در زمینه ی ادبیات و فرهنگ مشترک هند و پاکستان مطالعه کرده است و از شیفتگان عرفان مشرق زمین است. از آثار اوست: سدهرتها (هرمان هسه، 1341)، میهن من، کنگو (پاتریس لومومیا، 1342)، نمایشنامه های قربانی، پستخانه، مرتاض، مالینی و شاه، ملکه (رابیندرانات تاگور، 1340)، میهمانی کوکتیل (1354).

کتاب های امیرفریدون گرگانی

سیذارتا