کریس سالت

کریس سالت

كريس سالت شعر، نمایشنامه، کتاب، ویژگی ها و کارگردانی را در تئاتر می نویسد. او بسیاری از کتاب ها و مجلات را نگاشته و ویرایش کرده است و کارهای خود را در انگلستان، آمریکا، فرانسه، کانادا ، آلمان و فنلاند انجام داده است. کارهای او در رادیو 3 و 4 پخش شده، توسط دیگران خوانده شده، و در بسیاری از گلچین ها، و مجلات ظاهر شده است. کریس یک مجری آموزش دیده است و سالها قبل از تمرکز روی کارگردانی و نویسندگی، به عنوان بازیگر زن فعالیت کرده است. او مدیر هنری Bakehouse، یک مکان شکوفایی هنر در جنوب غربی اسکاتلند است و کارگاه های توسعه مهارت را برای بازیگران حرفه ای در مرکز بازیگران لندن و در زمینه نویسندگی و اجرا در سطح کشور برگزار می کند.

کتاب های کریس سالت