علیرضا شایان مهر

علیرضا شایان مهر

علیرضا شایان‌مهر (متولد ۱۳۳۵) جامعه‌شناس ایرانی و استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال است. او سرپرست و مؤلف دائرةالمعارف تطبیقی علوم اجتماعی است.

کتاب های علیرضا شایان مهر

تئودور آدورنو


هانا آرنت


پی یر بوردیو