امیر دیوانی

امیر دیوانی

دکتر امیر دیوانی (متولد ۱۳۴۲، تهران) دانشیار دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید است. ایشان کارشناسی ارشد «فلسفه و کلام» (۱۳۷۴) و دكتری «فلسفه تطبیقی» را در دانشگاه‌ قم (۱۳۸۱) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را با ورود به حوزه علمیه آغاز و بعد از گذراندن سطوح اولیه، سال‌ها در دوره خارج فقه و اصول شرکت داشته‌اند.

کتاب های امیر دیوانی

توصیه های بابای پولدار


نگرش های نوین در فلسفه - جلد 2


زبان اخلاق


نقشه ی پرواز


درآمدی به منطق