تیم مارشال

تیم مارشال

تیموتی جان مارشال (زاده 1 مه 1959) روزنامه نگار، نویسنده و سخنگوی انگلیسی است که به دلیل تحلیلی که در مورد تحولات در اخبار خارجی و دیپلماسی بین المللی دارد مشهور است. مارشال (سردبیر سابق دیپلماتیک و همچنین سردبیر امور خارجه برای Sky News) مفسر مهمان رویدادهای جهانی برای BBC ، Sky News و مجری مهمان LBC است.

کتاب های تیم مارشال

جبر جغرافیا