آلیس پانترمولر

آلیس پانترمولر

آلیس پانترمولر (زاده 9 ژوئیه 1968 در فلنسبورگ) نویسنده آلمانی کتاب کودکان است. آلیس پانترمولر در 9 ژوئیه 1968 متولد شد، وی اولین دختر از دو دختر، که هر دو در مدرسه ابتدایی کتاب های مدرسه را با داستان پر می کردند. با این حال، در آن زمان او هنوز مطمئن نبود که آیا او باید تبدیل به "نویسنده کتاب" شود یا نه. پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان در فلنسبورگ در سال 1988، وی تصمیم گرفت به عنوان معلم تحصیل کند. او برای تدریس در مدارس ابتدایی و متوسطه در PH فلنسبورگ (امروز دانشگاه اروپایی فلنسبورگ) به تحصیل در رشته های آلمانی، هنر و تاریخ پرداخت.

کتاب های آلیس پانترمولر

لوتا پیترمن 8


لوتا پیترمن 7


لوتا پیترمن 6


لوتا پیترمن 5


لوتا پیترمن 4


لوتا پیترمن 3


لوتا پیترمن 2


لوتا پیترمن 1


لوتا و زندگی پرماجرا 8


لوتا و زندگی پرماجرا 7


لوتا و زندگی پرماجرا 1


لوتا و زندگی پرماجرا 2


لوتا و زندگی پرماجرا 5


لوتا و زندگی پرماجرا 6


لوتا و زندگی پرماجرا 3


لوتا و زندگی پرماجرا 4


بیشتر بخوانید

چرا باید کودکان را با داستان ها آشنا کنیم

داستان ها نقشی مهم و حیاتی در رشد و پیشرفت کودکان دارند. کتاب هایی که می خوانند و شخصیت هایی که از طریق ادبیات با آن ها آشنا می شوند، می توانند به دوستانشان تبدیل شوند.