پارمیس

انتشارات پارمیس

کتاب های انتشارات پارمیس

هزار و یک شب


کیمیاگر (دو زبانه)


مثنوی معنوی


صد سال تنهایی


عشق هرگز نمی میرد


دزیره


شازده کوچولو


اودیسه


ایلیاد


امثال و حکم دهخدا