پارمیس

انتشارات پارمیس

کتاب های انتشارات پارمیس

دیوان حافظ به انضمام فال


هزار و یک شب


مثنوی معنوی


کیمیاگر (دو زبانه)


صد سال تنهایی


عشق هرگز نمی میرد


دزیره


اودیسه


ایلیاد


شازده کوچولو


امثال و حکم دهخدا