ادیبان روز

انتشارات ادیبان روز

کتاب های انتشارات ادیبان روز

درآمدزایی در اینستاگرام


فروش آنلاین


چهار ستون تجربه مشتری


مدیریت بسته بندی


بازاریابی انسان به انسان


چگونه مدیرکل شویم؟


اصول و مبانی فروش


بوم بازاریابی هوش مصنوعی


بازاریابی کوانتومی


مبانی زنجیره تأمین


نسل پنجم بازاریابی


مدیریت تبلیغات


مدیریت بازاریابی استراتژیک


مدیریت فناوری اطلاعات


هویت و برندسازی


بازی وارسازی


اصول نقاشی دیواری


بازاریابی مد


مبانی و مدیریت بازاریابی


طرح ریزی کسب و کارها


نظریه های رسانه


گره گشایی با بازاریابی


طراحی کسب و کار الکترونیکی


مبانی ارتباطات انسانی


سرپرستی واحدهای کسب و کار


این است بازاریابی


مدیریت ارتباط با مشتری


رسانه شناسی


مدیریت اسلامی


مبانی روانشناختی بازاریابی


504 واژه ضروری متالورژی


504 کلمه مطلقا ضروری پزشکی


رقبای آسیایی


مدیریت فناوری اطلاعات


رهبر هوشمند


کسب و کار فین تک


اصول ارتباطات و تبلیغات


مدیریت منابع انسانی


مدیریت استراتژیک خرده فروشی


جوامع مجازی برند


اجرای اثر بخش استراتژی


مدیر معجزه اندیش


بازاریابی موتور جوستجو


کارآفرین اندیشمند


تجزیه و تحلیل وب


بازاریابی رسانه های اجتماعی


SEO


کادنس


خرید و فروش الکترونیکی


آموزش کاربردی لینوکس


English For The Students Of Computer Science


بیمه های مسئولیت


هوش کسب و کار


اصول و مبانی حسابداری 1 و 2


A General English Course


مدیریت راهبردی در سازمان


جستاری بر تاریخ هنر


مدیریت تبلیغات


مدل کسب و کار


بازاریابی محتوا


بازاریابی مشارکتی


مهندسی تحقیقات بازاریابی


فروش لوکس


راهنمای طرح بازاریابی


انسان، طبیعت، معماری


اینفوگرافیک


کارآفرینی


بازاریابی استراتژیک


حسابداری فین تک


رهبری بازاریابی در دولت


پویایی رقابت


دموکراسی در افول


امنیت در تجارت الکترونیکی


کسب و کار از دیدگاه اسلام


مخاطب شناسی


اخلاق حرفه ای


بازاریابی اسلامی


بازاریابی خدمات مالی


اخلاقیات در فروش


هک فروش


روش های تحقیق در بازرگانی


ارتباطات بازاریابی


نگاره


سیر تاریخی معماری جهان


مبانی نوین کامپیوتر


جامعه شناسی فرهنگی


ایمنی و بهداشت محیط کار


اصول و فنون مذاکره


ارزیابی های آنتروپومتری


نوآوری و کارآفرینی


خدمات الکترونیک


ریاضیات مهندسی


رسانه شناسی


تعالی فروش


تجزیه و تحلیل هزینه - منفعت


کنترل پروژه


ریاضیات گسسته


کاربرد نرم افزار AUTOCAD


The Principles of Management in English


مبانی نوین سازمان و مدیریت


اصول سرپرستی


شیوه اقناع و تبلیغ


اصول و مبانی مدیریت


مبانی مدیریت منابع انسانی


سیستم های اطلاعات مدیریت


جداول کاربردی سازه


مهندسی نرم افزار


برنامه نویسی شئ گرا