ادیبان روز

انتشارات ادیبان روز

کتاب های انتشارات ادیبان روز

بازاریابی انسان به انسان


چگونه مدیرکل شویم؟


اصول و مبانی فروش


عصب پژوهی مصرف کننده


بوم بازاریابی هوش مصنوعی


بازاریابی کوانتومی


مدیریت بسته بندی


نسل پنجم بازاریابی


مدیریت تبلیغات


مدیریت فناوری اطلاعات


هویت و برندسازی


بازاریابی مد


بازی وارسازی


طرح ریزی کسب و کارها


پژوهش عملیاتی نرم


طراحی کسب و کار الکترونیکی


مهارت ها و قوانین کسب و کار


مبانی ارتباطات انسانی


سرپرستی واحدهای کسب و کار


مدیریت ارتباط با مشتری


رسانه شناسی


مدیریت اسلامی


مبانی روانشناختی بازاریابی


نسبت های مالی برای مدیران


504 کلمه مطلقا ضروری پزشکی


504 واژه ضروری متالورژی


رقبای آسیایی


مدیریت فناوری اطلاعات


رهبر هوشمند


کسب و کار فین تک


مدیریت استراتژیک خرده فروشی


مدیریت منابع انسانی


جوامع مجازی برند


اجرای اثر بخش استراتژی


مدیر معجزه اندیش


گره گشایی با بازاریابی


بازاریابی موتور جوستجو


کارآفرین اندیشمند


تجزیه و تحلیل وب


بازاریابی رسانه های اجتماعی


SEO


کادنس


خرید و فروش الکترونیکی


A General English Course


بیمه های مسئولیت


هوش کسب و کار


بازاریابی محتوا


بازاریابی مشارکتی


مهندسی تحقیقات بازاریابی


فروش لوکس


راهنمای طرح بازاریابی


مدل کسب و کار


مدیریت تبلیغات


جستاری بر تاریخ هنر


سیستمهای اطلاعات و مدیریت


مدیریت راهبردی در سازمان


اینفوگرافیک


کارآفرینی


این است بازاریابی


بازاریابی استراتژیک


حسابداری فین تک


پویایی رقابت


رهبری بازاریابی در دولت


دموکراسی در افول


نظریه های رسانه


مدیریت ارتباط با مشتری


امنیت در تجارت الکترونیکی


کسب و کار از دیدگاه اسلام


مخاطب شناسی


اخلاق حرفه ای


بازاریابی اسلامی


اصول روانشناسی کار


ارتباطات بازاریابی


بازاریابی خدمات مالی


اخلاقیات در فروش


روش های تحقیق در بازرگانی


هک فروش


نگاره


نظریه های سازمان و مدیریت


اصول دیپلماسی فرهنگی


سیر تاریخی معماری جهان


ایمنی و بهداشت محیط کار


جامعه شناسی فرهنگی


ارزیابی های آنتروپومتری


نوآوری و کارآفرینی


مبانی زنجیره تأمین


خدمات الکترونیک


ریاضیات مهندسی


شکوفایی و مرگ کسب و کارها


تعالی فروش


رسانه شناسی


مهندسی نیازمندی های نرم افزار


تجزیه و تحلیل هزینه - منفعت


کنترل پروژه


مبانی نوین سازمان و مدیریت


ریاضیات گسسته


کاربرد نرم افزار AUTOCAD


The Principles of Management in English


اصول و قوانین طراحی داخلی


شیوه اقناع و تبلیغ


اصول سرپرستی


مدیریت کسب و کار و بهره وری


انسان، طبیعت، معماری


مبانی مدیریت منابع انسانی


سیستم های اطلاعات مدیریت


جداول کاربردی سازه


مهندسی نرم افزار


برنامه نویسی شئ گرا