سیب سرخ

انتشارات سیب سرخ

کتاب های انتشارات سیب سرخ

نام او ثبت نشده بود


تو نام دیگر من است


جزیره ی متروک


ما فقط فکر کرده بودیم


کفش سرخ


دعوت به مراسم در شیشه کردن غول


سرود در جهان من


گوشه نشین کوچه بن بست


خنیاگر


چهارفصل در یک بند


آوازهای عاشقانه


آواز در دامنه ی تنهایی


گریز از انقراض


به نام زندگی


قلب سنگی


وزان


زن


... تا


صد رباعی از نفس های شما


آهی به جا مانده درون تو


سوز و ساز


فلسفه ی علم


سرخی سه رخ


زیر خانه کلید گلدان است


دبیرستان


سکوت صفیه


خواب های اساطیری


ارباب تاس ها


تاریک و روشن


ایستگاه آخر


نگهبان هیچ


صدایت می زنم


بلوط های ایستاده


سر به سری


افسار گسیخته


قبرستان


نیمکت چوبی


بادکنک آبی


جنگ فقرا


استحقاق


ناماده باوری


فیلسوف پشمالو


شبه بیداری


ناکام های تهران


همسفر روزمرگی ناتمام


چهره ی تو


به سوی زیبایی


فریاد در سکوت


امروز دوشنبه نیست


لاکان در بودوآ


مصر و شکر


دمعشقیات


مناقشات


بیتی که گشاده شد در آن کو


جنون آرامش بر نقطه فراموشی


تن تن همان تنهاست


انار خندان من


روی زمین فضایی بودیم


فرار از کابل


مبارزات کمال و حسنی


صحنه و آینه ها


کی وقتش می رسد


ورطه


شاهرخ خان


افسانه ی دیوانه و درخت توت


شائبه ی باران


پرنده آبی


زمزمه های یواشکی


زنی که عاشق می شود


طاووس نازی آباد


همچون رباعی خوش


فلسفه زیستن


لیلیکی ها در غربت


پانزده صنوبر سمت راست


بیست و نه قاب خالی


چریمویا


درس های عاشقانه


چهل آدم حوا


قطعات


دلتنگی


کوچ


حضور و غیاب


غریب گور


یک قتل کاملا خصوصی


وصال در وادی وحشت


گدای خون بس


هم آشیان پرنده ها


خنجری که هنوز می چرخد


آخرین شب از شعر های زمین


استرداد


ماشین جهنمی


آمال پامال


ظلم شب


خرابات نشین


گام های واژگون


پیراهنم آبی نبود


دخترانه بسیار دخترانه


پر سوم


حماسه ی خاموش


ذهن


سفید چاله ها


شادترین دختر غمگین جهان


الماس


این کتاب یک شعر کم دارد


برای ببر بودن


بیا با تاریخ بازی کنیم


پرنده ی ماه


پوسته ی فلایویل


تعطیلات زشت


کار دیجیتال چیست ؟


محظوظ تا سر حد مرگ


فیل اوندو


مثلث عشق


دلقک خانه


گاهی هم خلاصه ی خودت باش


صدای باد در لیوان خالی


شاه به قلعه ی بازی برود


همه چیز تمام


مبانی جنون


تراژدی ایرانی


اینجا هیچ کس نگاهم نمی کند


دیالکتیک منفی آدورنو


شاید برگردم


لحظه


سوسوی شبتاب


کلمه مخفیگاه ماست


گلین


من را ورق بزن


یک مشت کنار


خانه ای با پنجره های روشن


درخت انار


آخرین پرتقال


سه گانه ی برف


پرسه در مه


در دست انتشار


از صدایم عکس انداخته ام


آوای دل


بهار در دست تو


تبعید به کشور حسنت


چنین زیبا نباش


رویاها و هنوز هم رویاها


خواب های بی تعبیر


غواص گورستان


نامه ای برای آدمخواران


بی ثباتی با ثبات


ایوب های بی آفتاب


مردمان غمگین ژاپن


لکه ی 170 سانتی


سپیدی پنهان


خان و دیگران


مرا از حروف نامم نجات بده


تبعید یک روح


دنیای دیروز رویای امروز


سه گانه ی برف


بگذار گوشواره ات باشم


نیش


کلاهی برای مفرد مذکر غایب


زیبایی و دریغ


ذوزنقه ی بی دندان


ارغوان در برف


فلسفه شکسپیر


گاوهای نان آور


شفق ها این جا آرامند


هفتاد صفحه از زبان شیطان


نقد نظریه دین مارکس


کشیدگی


اتاق شنود


درسگفتارهای لکان


آسا


دوشیزه و کلاغ


سایه های ناشناس


ستاره باشیم


سکوی سکوت


لا به لای پریشانی باد


راز جاودانگی


باغ لحظه ها


ما از نگاه دیگران ( 1)


تو مثل موج می مانی


نا بودن


دیم


رستگاری سفید


مثل خاری در کف باد


نوری به سلولم می تابد


نیمی از من تو را نمی خواهد


همیشه زن بودم


این همه قار از کجا می آید


بوهمی ها


در بر مادرش


دماوند نامگ


دنیای قزقزایی


روزهای هال اشتات


خانه ی اشباح


همچون شرابی دیرسال


تعلیم نفس کشیدن


من هیولا


هزینه ی گفت و گو


ژن جغد شب


افکار یک کارتن خواب


شکل ناهندسی در جهان هندسی


سر نثار


جان با پهنا


آرزوی عمان


وارث باد پاییزی


مرداب پیر


سرخی بعد از سحرگه


با من از نرگس ها بگو


عشق و دو پا بیش تر


هفت تیر، ساعت نه


ندارد


اسفار کلمه و رویا


هیچ


تاکستانی در رهگذر


انجیل به روایت عیسی


اخلاق ساد


جودیث و رخدادنی ها


شیخ شنگر


یادگاری با پلنگ مرده


ماندن


ماه را دزدیدند


سه شنبه سرد


شبیه ویرانگی یک زن


زخم هایم را می بوسم


در صدای تو می دانی چیست؟


دیکتاتوری در سطرهای ابری


روزنامه فلزی


ریزش برگ سپید


خانه عرق می ریخت


بال و پر باش قفس نه


آنیما


آه زاده بی اسب


باختر در نزدیکی دشتان


از مردمک ها


۵٢ خطای فکری در زندگی


صدای آب شدن برف


دیوانگی ها


باید جای امنی پنهانت کنم


بی چتر بی کفش بی کلاه


دور و نزدیک


شد


علیه اقناع سنگ


پاسخ سپید


شایعه


دخترکان سکوت


هشت و یک چیزها


در جستجوی دیگری


انباشت بیهودگی


آن پنهان


پیراهن بی رگ


یادآور


آبقور تخان پلو


شب بی رنگ


زن نام دیگر تنهایی ست


مارپیچ سیاه


گیسو کمند


من کیست؟ تو چه می خواهی؟


شاعران فرامن


تشریح


فوبیا


لال ماهی


ساکورا


لابیرنت


بازی با زبان و رمزگشایی


سایه


جزیره ی دکتر مورو


فرودگاه آه


گرگ های رام


قرار بر شکفتن میخک بود


زن رفت تا مترسک باشد


نمی بخشمت


ماتروشکا


مترسکی در مترو


بهشت خیابان ششم


مترسنگ


دنیای زیتون


از لابه لای سرنوشت ها


ادبیات و شر


ایده روان کاوی


اهمیت مانیفست کمونیست


در حاشیه نقد ادبی


شوکران نوش غزل


طنف


قاب قدیم اشیا


کیمیای رحمانی


نقد در دوره واماندگی


پرسه در منظومه های هبوط


خواب موریانه ها


خورشیدهای همیشه


رساله ماشین مجرد


رقص بر گسل


دوباره با پای پیاده


باغچه دلتنگی


با مشتی ماه در فک پنجره


آدم های غایب


از هر از گاه


بی رد


پوچی همراه من است


جنون دارد این دوچرخه


گزارش دیگری


غیاب و از هم پاشیدگی معنا


کپور در آب های سیاه


نوای مولانا در آوای ایرانی


27شعر عاشقانه و شعرهای دیگر


نمکخون


ذکر


گل های یک روزه


منظومه ی بی قطر و قد


س مثل سارا


زن ها به آسمان نگاه می کنند


دو مادر


یک سر و هزار صدا


زیبایی


پیامبر درخت ها


مولد


فانوس و آینه


عاشق که باشی


نشانه شناسی و شعر


گفتارهای فلسفی


خانم فنوباربیتال


کبودی همه سپیدی ها


منافسات شاعران


کارگاه ترجمه شعر


زیر ذره بین


افراد


از قبیلۀ حرف


نام دیگر دوزخ


تاجریزی خاکستر


امضای مستقبل


مدیترانه


آسیمه سر


اصلا هم ناگهان نبود


زمان با دست های من


درختان آهسته نمی میرند


فرشته هایی از فلز


کبودی همه سپیدی ها


بر ویرانه های فعل


پرنده چیدن


سایه ای بدون بدن


کودتآه


صدای برف کوچ


کیش رخ


ما نیستیم...


زنگار


ایگموو


نمایش نامه های من و مامت


اپرانامه تریستان و ایزولده