سیب سرخ

انتشارات سیب سرخ

کتاب های انتشارات سیب سرخ

زنی که عاشق می شود


طاووس نازی آباد


همچون رباعی خوش


فلسفه زیستن


لیلیکی ها در غربت


پانزده صنوبر سمت راست


بیست و نه قاب خالی


چریمویا


درس های عاشقانه


چهل آدم حوا


قطعات


دلتنگی


کوچ


حضور و غیاب


غریب گور


یک قتل کاملا خصوصی


وصال در وادی وحشت


گدای خون بس


هم آشیان پرنده ها


خنجری که هنوز می چرخد


استرداد


آخرین شب از شعر های زمین


ماشین جهنمی


آمال پامال


ظلم شب


خرابات نشین


حماسه ی خاموش


ذهن


سفید چاله ها


شادترین دختر غمگین جهان


گام های واژگون


پیراهنم آبی نبود


دخترانه بسیار دخترانه


پر سوم


الماس


این کتاب یک شعر کم دارد


برای ببر بودن


بیا با تاریخ بازی کنیم


پرنده ی ماه


پوسته ی فلایویل


تعطیلات زشت


کار دیجیتال چیست ؟


محظوظ تا سر حد مرگ


فیل اوندو


مثلث عشق


دلقک خانه


گاهی هم خلاصه ی خودت باش


صدای باد در لیوان خالی


شاه به قلعه ی بازی برود


همه چیز تمام


مبانی جنون


تراژدی ایرانی


دیالکتیک منفی آدورنو


شاید برگردم


سوسوی شبتاب


کلمه مخفیگاه ماست


گلین


من را ورق بزن


یک مشت کنار


خانه ای با پنجره های روشن


درخت انار


آخرین پرتقال


سه گانه ی برف


پرسه در مه


در دست انتشار


از صدایم عکس انداخته ام


آوای دل


بهار در دست تو


تبعید به کشور حسنت


چنین زیبا نباش


رویاها و هنوز هم رویاها


خواب های بی تعبیر


غواص گورستان


نامه ای برای آدمخواران


بی ثباتی با ثبات


ایوب های بی آفتاب


مردمان غمگین ژاپن


لکه ی 170 سانتی


سپیدی پنهان


خان و دیگران


مرا از حروف نامم نجات بده


تبعید یک روح


سه گانه ی برف


فلسفه شکسپیر


گاوهای نان آور


شفق ها این جا آرامند


بگذار گوشواره ات باشم


نیش


کلاهی برای مفرد مذکر غایب


زیبایی و دریغ


ذوزنقه ی بی دندان


ارغوان در برف


هفتاد صفحه از زبان شیطان


نقد نظریه دین مارکس


کشیدگی


درسگفتارهای لکان


اتاق شنود


آسا


دوشیزه و کلاغ


سایه های ناشناس


ستاره باشیم


سکوی سکوت


لا به لای پریشانی باد


راز جاودانگی


باغ لحظه ها


ما از نگاه دیگران ( 1)


تو مثل موج می مانی


نا بودن


دیم


رستگاری سفید


مثل خاری در کف باد


نوری به سلولم می تابد


نیمی از من تو را نمی خواهد


همیشه زن بودم


این همه قار از کجا می آید


بوهمی ها


در بر مادرش


دماوند نامگ


دنیای قزقزایی


روزهای هال اشتات


خانه ی اشباح


همچون شرابی دیرسال


تعلیم نفس کشیدن


من هیولا


هزینه ی گفت و گو


ژن جغد شب


شکل ناهندسی در جهان هندسی


سر نثار


اینجا هیچ کس نگاهم نمی کند


افکار یک کارتن خواب


جان با پهنا


آرزوی عمان


وارث باد پاییزی


مرداب پیر


سرخی بعد از سحرگه


با من از نرگس ها بگو


هفت تیر، ساعت نه


ندارد


لاکان در بودوآ


عشق و دو پا بیش تر


اسفار کلمه و رویا


هیچ


تاکستانی در رهگذر


انجیل به روایت عیسی


مناقشات


اخلاق ساد


ماندن


ماه را دزدیدند


سه شنبه سرد


شبیه ویرانگی یک زن


زخم هایم را می بوسم


شیخ شنگر


یادگاری با پلنگ مرده


در صدای تو می دانی چیست؟


دیکتاتوری در سطرهای ابری


روزنامه فلزی


ریزش برگ سپید


خانه عرق می ریخت


جغرافیای وارونه دنیا


آنیما


آه زاده بی اسب


باختر در نزدیکی دشتان


بال و پر باش قفس نه


از مردمک ها


پاییز بر من می وزد


بی چتر بی کفش بی کلاه


دور و نزدیک


شد


علیه اقناع سنگ


پاسخ سپید


دنیای دیروز رویای امروز


شایعه


دخترکان سکوت


هشت و یک چیزها


در جستجوی دیگری


انباشت بیهودگی


آبقور تخان پلو


آن پنهان


پیراهن بی رگ


یادآور


صدای آب شدن برف


دیوانگی ها


لبخند بیش تر از زخم


باید جای امنی پنهانت کنم


زن نام دیگر تنهایی ست


مارپیچ سیاه


پاشنه بلندهای جیغ


شب بی رنگ


شاعران فرامن


تشریح


گیسو کمند


من کیست؟ تو چه می خواهی؟


فوبیا


لال ماهی


ساکورا


لابیرنت


بازی با زبان و رمزگشایی


سایه


جزیره ی دکتر مورو


گرگ های رام


قرار بر شکفتن میخک بود


زن رفت تا مترسک باشد


نمی بخشمت


ماتروشکا


مترسکی در مترو


بهشت خیابان ششم


مترسنگ


دنیای زیتون


از لابه لای سرنوشت ها


ادبیات و شر


ایده روان کاوی


اهمیت مانیفست کمونیست


در حاشیه نقد ادبی


شوکران نوش غزل


طنف


قاب قدیم اشیا


کیمیای رحمانی


نقد در دوره واماندگی


خواب موریانه ها


خورشیدهای همیشه


رساله ماشین مجرد


رقص بر گسل


دری به باغ ستاره ها


دوباره با پای پیاده


پرسه در منظومه های هبوط


باغچه دلتنگی


با مشتی ماه در فک پنجره


آدم های غایب


از هر از گاه


بی رد


جنون دارد این دوچرخه


گزارش دیگری


پوچی همراه من است


غیاب و از هم پاشیدگی معنا


بیتی که گشاده شد در آن کو


کپور در آب های سیاه


ذکر


نوای مولانا در آوای ایرانی


عاشقانه های رنوی پیر قرمز


یک سر و هزار صدا


گل های یک روزه


منظومه ی بی قطر و قد


س مثل سارا


امروز دوشنبه نیست


زیبایی


پیامبر درخت ها


مولد


فانوس و آینه


عاشق که باشی


زخم بر روشنای صورت


زن ها به آسمان نگاه می کنند


دو مادر


27شعر عاشقانه و شعرهای دیگر


نمکخون


نشانه شناسی و شعر


گفتارهای فلسفی


درخت های باران دیده


خانم فنوباربیتال


دمعشقیات


مصر و شکر


کبودی همه سپیدی ها


منافسات شاعران


کارگاه ترجمه شعر


زیر ذره بین


افراد


از قبیلۀ حرف


دورنمای زمستانی با یک سگ


نام دیگر دوزخ


تاجریزی خاکستر


درختان آهسته نمی میرند


کوتاه از کودتای کلمات


فرشته هایی از فلز


کبودی همه سپیدی ها


پرنده چیدن


مدیترانه


امضای مستقبل


این چنین رد کفش های من


اصلا هم ناگهان نبود


زمان با دست های من


بر ویرانه های فعل


سایه ای بدون بدن


آسیمه سر


کودتآه


صدای برف کوچ


کیش رخ


ما نیستیم...


زنگار


ایگموو


اپرانامه تریستان و ایزولده