داستان پسا استعماری

داستان پسا استعماری

ادبیات پسااستعماری، که گاهی ادبیات نوین انگلیس نیز خوانده می شود، گونه ای از ادبیات است که بر گفتمان استعماری تکیه دارد و به پیامدهای استعمار واکنش نشان می دهد. ادبیات پسااستعماری اغلب به نوشته هایی می پردازد که دربرگیرندهٔ موضوعاتی مانند رهایی از استعمار و کسب استقلال سیاسی و فرهنگی برای مردمی است که سال ها تحت سلطهٔ قواعد استعماری بوده اند. این شاخه از ادبیات در جدیدترین رویکرد خود، تلاش هایی را برای انتقاد از گفتمان معاصر پسااستعماری که در دوران اخیر شکل گرفته است، آغاز نموده و بر آن است که ظهور و خاستگاه پسااستعمار و بیان ادبی آن را به نوبهٔ خود تحلیل و بازخوانی نماید.


کتاب های داستان پسا استعماری
بیشتر بخوانید

رئالیسم جادویی، ژانری برآمده از دنیای سحرآمیز واقعیت ها

رئالیسم جادویی، ژانر فوق العاده جذاب و محبوبی است که از دل جهان بینی سحرآمیز مردم آمریکای لاتین به دنیای ادبیات وارد شده است.

معرفی چند اثر
معرفی کتاب زندگی و زمانه مایکل. ک
موفقیتی برجسته.
New York Times Books of the Century