داستان تکنولوژی

داستان تکنولوژی

داستان های تکنولوژی، به گونه ای زیرشاخه ی ادبیات علمی تخیلی به حساب می آید. اختراع، به کارگیری و در بعضی موارد انتقاد از فناوری های مدرن، نقش بسزایی در شکل گیری و پیشروی داستان های این آثار ایفا می کنند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های داستان تکنولوژی

برفک


برنده ی جایزه ی ملی کتاب آمریکا 1985

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

شش طرح داستانی که همه داستان های جهان را شکل می دهند

محققین بیش از 1700 رمان را بررسی کرده اند و در نتیجه ی این تحقیق شش نوع داستان مشخص شده اند – ولی آیا آن ها داستان های دوست داشتنی ما را هم شامل می شوند؟