ادبیات گواتمالا

ادبیات گواتمالا

ادبیات گواتمالا، پس از ورود اسپانیایی ها به خاک این کشور، شکل امروزی اش را به خود گرفت. ادبیات این کشور در قرن بیستم رشد بسیار قابل توجهی کرد و با ظهور نویسندگان بزرگی چون برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات، میگل انخل استوریاس، توانست جایگاه خود را در میان سایر کشورهای آمریکای لاتین پیدا کند.

کتاب های ادبیات گواتمالا

باد سهمگین


میگل انخل استوریاس برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1967

معرفی چند اثر
معرفی کتاب باد سهمگین
سرشار از اسرار بزرگ.
Library Journal