ادبیات گواتمالا

ادبیات گواتمالا

ادبیات گواتمالا، پس از ورود اسپانیایی ها به خاک این کشور، شکل امروزی اش را به خود گرفت. ادبیات این کشور در قرن بیستم رشد بسیار قابل توجهی کرد و با ظهور نویسندگان بزرگی چون برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات، میگل انخل استوریاس، توانست جایگاه خود را در میان سایر کشورهای آمریکای لاتین پیدا کند.

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر